ระดับมืออาชีพขับไล่บี้กันขณะลงจากมอการไฟฟาเสลภูมิ

ขบวนแรลลี่มือสมัครเล่นตำบลเกาะแก้ว

แผนที่ใช้ในการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

จัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555

ระยะทาง  55  กิโลเมตร  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 

มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นในตำบลเกาะแก้ว

มีการออกร้านค้าซึ่งเป็นสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับจักยานและนักแข่ง

จุดบริการน้ำดื่ม..นายกเทศมนตรีพร้อมคณะออกมาดูแลเองเลย